badger-quote

Each rep is seeing at least 2 more accounts and finding 2 more prospecting opportunities per day.

Ken Buck

Director, Kerr

THE BEST APP FOR FIELD SALES TRAINERS

Train your new reps in half the time & give them a sales tool to crush their quota

Gawing Madali ang Pagtuturo

Unawain ang iyong Teritoryo

Gawing matagumpay ang iyong mga field sales reps sa kanilang bagong teritoryo. Babaan ang new-rep failure rate ng inyong organisasyon sa pamamagitan ng pagpapahintulot sakanila na agad mailarawan ang kanilang accounts at datos sa mapa.

Unawain ang iyong mga Oportunidad

Pahintulutan ang mga reps na magplano at tumuon sa kanilang oras sa field at i-optimize ang kanilang ruta sa mas importanteng pagkakataon. Ilarawan ang impormasyon ng mga customers sa mapa para madaling malaman kung aling lugar ang may pinakamaraming potensyal.

Badger does 90% of the hard work in a new sales rep’s job for them, they sell more efficiently much faster.

VIEW THE CASE STUDY

Gawing kapaki-pakinabang ang CRM sa field

Kalakip ng agarang pag-unawa sa pag-uugali ng rep, para ka lang kasama sa byahe ng rep araw-araw

CRM Integration

CRM Integration

Kayang kumonekta ng Badger sa kahit anong CRM, binibigyan ang iyong reps ng access sa datos habang nasa field

Check-ins and Data Reporting

Check-ins and Data Reporting

Hinahayaan ang sales teams na tipunin ang mga eksaktong datos na kailangan nila sa field.

badger-quote

Each rep is seeing at least 2 more accounts and finding 2 more prospecting opportunities per day.

Ken Buck

Director, Kerr

Badger Maps

539 Broadway

San Francisco, CA 94133, USA

+1 415-592-5909
Suporta at Legal
Support Status Patakaran sa Privacy HIPAA Compliance Terms of use Makipag-ugnayan sa amin