Tama lang sa Presyo

Makatipid ng mas malaki sa panggastos sa gas kaysa sa aming buwanang bayad. Mag e-mail sa amin o Tumawag sa 415-592-5909 para sa anumang katanungan.

Basic

Para sa Indibidwal

$15
per month
taunang pagbayad
$ 18/buwan/buwanang pagbayad
$50 Setup
Kunin ang iyong Libreng 7 Araw na Pagsubok

Walang Credit Card Na Kinakailangan

 • I-map ang hanggang sa 100 mga customers
 • I-optimize ang mga ruta
 • Iskedyul ang mga appointments
 • Makahanap ng mga leads

Business

Para sa mga kumpanya

$35
per user/month
Taunang Pagbayad
$42/buwan/buwanang pagbayad
$100 Setup per Seat
Kunin ang iyong Libreng 7 Araw na Pagsubok

Walang Credit Card Na Kinakailangan

 • Team Training
 • Pagbahagi ng mga Ruta
 • Lingguhang mga Ulat
 • Tools para sa Pangangasiwa

Enterprise

Para sa Enterprise Route Management

$74
per user/month
Taunang Pagbayad
Walang buwanang pagbayad
$100 Setup per Seat
Kunin ang iyong Libreng 7 Araw na Pagsubok

Walang Credit Card Na Kinakailangan

 • One-on-One Training
 • Paglikha ng Customized na Ruta
 • Lead Canvassing
 • Integrasyon sa CRM
 • Custom Check-In Report

Mga Madalas Itanong

Magkano ang bayad sa bawat lisensya para sa mas malaking grupo?

Anumang grupo ay mamapasailalim sa aming Business Plan at pataas na kung saan ay nagsisimula sa $35 bawat tao, bawat buwan. Halimbawa, kung mayroon kang 5 reps na gumagamit ng software at may isang manager, kinakailangan mo ng 6 na lisensya.

Maaari ba akong magkaroon ng higit sa isang user sa Basic plan?

Ang Basic plan ay limitado sa isang user at ito ay sinadya para sa mga may mas simpleng mga pangangailangan. Kunag ang iyong kumpanya ay ay nangangailangan ng higit sa isang gumagamit, ito ay mapupunta sa Business plan at pataas kung saan may bayad sa bawat isang gumagamit.

Paano kung wala akong CRM?

Kung ikaw ay gumagamit lang ng spreadsheet, pinahihintulutan ka ng Badger ng madaling pag-upload ng iyong datos sa application.

Maaari ba kayong mag-integrate sa aming CRM?

Oo. Kami ay maaaring kumonekta sa Salesforce, Dynamics, ACT, SAP , Sage , Oracle, NetSuite , SugarCRM , Zoho , Base CRM , custom CRMs , etc. Makipag-ugnayan sa amin para matulungan kayong maka-connect ng isa sa aming mga espesyalista para sa integrasyon.

Maaari ba kayong mag-integrate sa Salesforce?

Ang Salesforce integration ay sobrang simpe at nangyayari kaagad sa loob ng application. Ang kailangan mo lang gawin ay i-click ang Connect to Salesforce at mag sign in kalakip ang iyong Salesforce credentials.

Bakit limitado sa 100 records ang Basic plan?

Ang mahigit sa 100 records ay nangangailangan ng mas malaking pangangasiwa mula sa aming parte. Sa pamamagitan ng Business o Enterprise plans, makakakuha ka ng higit na mataas na limit, simula sa 500 records sa bawat gumagamit para sa Business plan.

Basic Business Enterprise
Pricing      
Monthly Pricing (Billed Annually) $8.25 $35/user $66/user
Monthly Pricing (Billed Monthly) $9 $42/user $74/user
Record Limit 60 3,000/user* 10,000/user*
Product Support      
Email Support
Phone Support
Native Mobile Apps
Batch Data Uploading  
Sandbox Test Environments  
Launch Guidance  
Route Strategy and Management**    
Engineering Support**    
Dedicated Customer Success Representative**    
Customer Data Interaction      
Display Customer Data on the Map
Edit Customer Data
Enrich Customer Data
Export Customer Data  
Custom Map Layers**    
Appointment Scheduling      
Dynamic Scheduling
iOS Calendar Integration
Route Optimization
Prospecting      
Find New Leads
View Lead Information
Add Leads to Customer Database
Management & Collaboration      
Can Refer Badger to Coworkers
Tie Accounts Together  
Team Upload  
Management View  
Route Share  
Data Management      
Custom User and Organization Fields
SalesForce Integration
Weekly Reports  
CRM Integration**    
Custom ERP Integration**    
Custom Field Support**    
Custom Check-ins**    
Technical Account Manager**    
Security And Access      
SSL Encryption
EU Safe Harbor Compliance
Custom Roles and Permissions**    
Single Sign-on (SSO)**    
Network Access Restriction**    

* Self-service is limited to 2,500 records. If you're looking for more than this give us a call or email and we'll help with uploading.

** Applies to purchase of over 20 licenses, hourly rates may apply depending on custom implementation