Features Icon Mini Calendar@2X

Calendar Integration

I-export ng walang hirap ang iyong mga ruta sa iyong piling kalendaryo.

Features Icon Mini Traffic@2X

Live Traffic

Makita ang kasalukuyang trapiko sa mismong Badger, at i-optimize ang iyong ruta base rito.

Features Icon Mini Stats@2X

Stats

Madaling makikita ang mga mileage, nagamit na oras sa byahe, at nagamit na oras ng iyong ruta sa buong araw.

Badger Maps

539 Broadway

San Francisco, CA 94133, USA

+1 415-592-5909
Suporta at Legal
Support Status Patakaran sa Privacy HIPAA Compliance Terms of use Makipag-ugnayan sa amin