Mangolekta ng mahahalagang datos sa field

Check-ins and Data Capture

Check-ins and Data Capture

Pinapahintulutan ang sales teams na tumipon ng eksaktong datos na kailangan mo mula sa field.

CRM Integration

CRM Integration

Kayang kumonekta ng Badger sa kahit anong CRM, binibigyan ang iyong mga reps ng access sa mga datos sa field

THE BEST APP FOR FIELD SALES TEAMS

Learn how your team can maximize sales routes & sell more with Badger Maps

Ang pagtuklas sa mga hindi napakinabangan na leads at mga accounts na murang naibenta ay madali sa tulong ng map-based visualization

Maaaring makakuha ang mga managers ng pananaw sa mga aktibidad ng rep at kanilang mga ginawa sa field, at mas madaling i-optimize ang mga teritoryo para sa sales performance

Taasan ang performance ng field sales team

Ang mga pangkat ay nakakabenta ng mahigit-kumulang 20-25% pagkatapos gamitin ang Badger

Ang mga field reps ay karaniwang nakakasampung karagdagang meetings sa isang linggo

Ang mga field reps ay karaniwang nakakasampung karagdagang meetings sa isang linggo

Sa pamamagitan ng route optimization at maiging pagpaplano, ang Badger ay tumutulong sa mga reps na makakuha ng 2 o higit pang meetings sa isang araw

Maraming pagpupulong, mas mahusay na mga pagpupulong

Maraming pagpupulong, mas mahusay na mga pagpupulong

Hinahayaan ka ng Badger na ituon ang iyong pansin sa mga magagandang oportunidad kalakip ang tamang impormasyon na kaagad magagamit para ihatid ang kabigha-bighaning na mensahe. Ginagabayan ng Badger ang mga reps na mag cross-sell sa tamang pagkakataon.

Balansihin ang mga teritoryo mula sa iyong mobile device

Balansihin ang mga teritoryo mula sa iyong mobile device

Pinapadali ng Badger na magtalaga ng accounts at maglaan ng mapagkukunan at kaya mo itong gawin mula sa iyon telepono.

Badger Maps

539 Broadway

San Francisco, CA 94133, USA

+1 415-592-5909
Suporta at Legal
Support Status Patakaran sa Privacy HIPAA Compliance Terms of use Makipag-ugnayan sa amin