Blog

ਬੇਡਜਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ #1 ਹੈ
ਬੇਡਜਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ #1 ਹੈ ਬੇਡਜਰ ਮੇਪਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਹੈ. ਬੇਡਜਰ ਵਰਤ ਸੇਲਜ਼ਪਰਸਨ ਹੋਰ ਹਰ ਦਿਨ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੌਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰੁੱਝੇ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੀ. ਬੇਡਜਰ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ (for sales) # 1 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਚੀਜ਼ੇਂ ਜੋ ਬੇਡਜਰ ਮੇਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ: ਫੀਲਡ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੈਰੀਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਊ ਆਟੋਮੈਟਿਕ 25% ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਸਤਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਡੀ 20% ਘੱਟ ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ ਖੜਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਸੀ ਆਰ ਅਮ (CRM) ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ, ਸੈਲ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੇਡਜਰ ਮੇਪਸ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਤਾ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਰੋ.  
continue reading play-icon
Badger Maps

539 Broadway

San Francisco, CA 94133, USA

+1 415-592-5909
ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ
Support Status ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ Terms of use ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ
Facebook Twitter Google Plus Instagram